Doorgaan naar hoofdcontent

Ervaringswerkers en zorgmijders: ‘We spreken elkaars taal’

Ervaringswerkers en zorgmijders: 'We spreken elkaars taal'
Ooit waren zij zelf zorgmijders, nu werken ze ermee. Hans van Eeken en Marcello van den Anker zijn ervaringswerkers. Verbinding is altijd het begin van herstel, zeggen zij.
Lees verder

Alcoholgebruik bespreekbaar maken? 'Ik wil niet met het opgeheven vingertje zwaaien'
Door het huis slingeren lege wijnflessen, je ruikt de alcohol of je vermoedt dat de ruzies in het gezin sterk verband houden met het alcoholgebruik van de ouders. Bij allerlei sociale problemen kan alcohol een rol spelen als oorzaak of gevolg. Daarom is het belangrijk dat sociaal werkers goed uitgerust zijn om alcohol problemen bespreekbaar te maken en cliënten te helpen er vanaf te komen.
Lees verder

Contact van hart tot hart bij dementie
Contact maken met mensen met dementie gaat vaak moeizaam. Zeker als het met woorden niet langer lukt. 'In de omgang met mensen met dementie draait het meestal om de praktische zaken als aankleden, eten en medicijnen. Dan schiet het echte contact maken er vaak bij in.'
Lees verder

Goed omgaan met zorgmijders? 'Haal het eelt van je hulpverlenersziel'
Zorgmijders: die moet je echt niet willen dwingen. Beter is het om hoop en wilskracht aan te wakkeren door verbinding te maken. Dat is de boodschap van hoogleraar Judith Wolf van het Radboudmc.
Lees verder

Hulpverlener moet aansluiten bij de zorg van de mantelzorger
Om mantelzorgers te ondersteunen zijn al veel programma's ontwikkeld. Toch lukt het hulpverleners vaak niet om met de zorg voor de cliënt goed aan te sluiten bij de mantelzorger. Kennisorganisaties Movisie en Vilans hebben een programma ontwikkeld om 'de taaie vraagstukken van de samenwerking bij langer thuis wonen' aan te pakken. 'Hulpverleners moeten aan kunnen sluiten bij de zorgsituatie thuis.'
Lees verder

Geweldplegers slaan niet zelden ook thuis hun vrouw of kind
Er is een duidelijke relatie tussen geweld binnenshuis en buitenshuis. Dat stellen onderzoekers vast in een rapport van het WODC van Justitie en Veiligheid. Zowel in de straf- als in de hulpverlening is daar onvoldoende aandacht voor. Bij veroordeelde geweldplegers is de kans groot dat ze thuis ook gewelddadig zijn.
Lees verder

Op naar 0 dakloze jongeren? 'Zet in op bestaanszekerheid en onvoorwaardelijkheid'
Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS presenteerde eind april het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De ambitie is om eind 2021 de teller op nul te hebben. Twaalf gemeenten hebben inmiddels een pilot in voorbereiding. Gaat dit actieprogramma het verschil maken?
Lees verder

'Mensen in de bijstand durven niet te werken'
Meer alleenstaande ouders zijn gaan werken en uit de bijstand gekomen, blijkt uit onderzoek van Divosa. Het geheim: een 'ernstige versimpeling van de regelingen'. Helaas niet toepasbaar op andere groepen in de bijstand, volgens Divosa. 'Mensen overzien niet de gevolgen van loon op allerlei regelingen. Ze komen in de schulden als ze toeslagen moeten terugbetalen.'
Lees verder

'Ontmoeten is nog geen vriendschap'
Esther de Bie, sociaal werker bij ONS welzijn in Veghel gespecialiseerd in ouderenwerk, werkt stevig aan preventie op het gebied van eenzaamheid. Ontmoeting na ontmoeting rijgt ze aan elkaar, in de hoop dat er een vriendschapsvonk overslaat.
Lees verder