vrijdag 17 mei 2019

ActiZ: Meer samenwerking wijkverpleging goed voor cliënt

Meer samenwerking wijkverpleging goed voor cliënt
De versnippering in de wijkverpleging is onwenselijk en de huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet langer houdbaar.
Lees verder

ActiZ deelt zorgen Algemene Rekenkamer arbeidsmarkt zorg
De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen of er voldoende medewerkers gevonden kunnen worden voor verpleeghuizen.
Lees verder