maandag 15 april 2019

VRA: Exposure in Vivo bij chronische pijn

Exposure in Vivo bij chronische pijn
Het doel van de Exposure-behandeling is dat de patiënt, ondanks de chronische pijnklachten, weer op een normale manier beweegt en dagelijkse activiteiten uitvoert. Door blootstelling ('exposure') aan activiteiten en/of bewegingen die angst opwekken, wordt geprobeerd dit doel te bereiken. De patiënt voert daadwerkelijk bewegingen en activiteiten uit om te ervaren dat deze geen ernstige negatieve...
Lees verder

Behandelmodules - advies VRA bestuur voor leden
In de afgelopen twee maanden is het project 'Behandelmodules en bekostiging' geëvalueerd op proces en inhoud, zowel binnen de Project- en Stuurgroep als in een audit door een externe partij, in opdracht van RN. Hieraan hebben VRA leden en stakeholders (NZa, ZiN, ZN, RN en VRA) meegewerkt. Wat hebben we geleerd? Het doel van het project 'Behandelmodules en bekostiging' zoals het gezamenlijk...
Lees verder