woensdag 10 april 2019

Voortgang project 'Euthanasie bij dementie'

VERENSO
Voortgang project 'Euthanasie bij dementie'
In het project 'Euthanasie bij dementie' onderzoekt de KNMG,  samen met Verenso en andere vertegenwoordigers van verschillende artsenorganisaties, onder welke voorwaarden het professioneel verantwoord is om euthanasie uit te voeren bij mensen in de v ...
Lees verder

2019 Jaar van Pijn bij kwetsbaren!
De International Association for the Study of Pain (IASP) heeft 2019 uitgeroepen tot het Wereldwijde Jaar van Pijn bij de meest Kwetsbaren. Hieronder vallen ook ouderen, waaronder patiënten met dementie. Het doel van dit jaar is om meer aandacht te k ...
Lees verder

Ouderenzorg en gehandicaptenzorg: bundeling van kennis voor kwaliteitsverbetering
Professionals in de langdurige zorg voor ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking, gaan samenwerken aan kwaliteitsverbetering die de zorg aan beide groepen cliënten ten goede komt.
Lees verder