maandag 15 april 2019

Overgewicht bij een kwart 18- tot 25- jarigen

ZORGKRANT
Overgewicht bij een kwart 18- tot 25- jarigen
Overgewicht komt bij meisjes en jongens ongeveer evenveel voor
Lees verder

Informatie over medicatie kan beter
Welke website betrouwbare medische informatie geeft is lastig in te schatten
Lees verder

Onderzoek naar ontstaan kraakbeenschade en pijn bij knieartrose
Het onderzoek moet de basis vormen voor nieuwe behandelingen die kraakbeenschade en pijn door artrose helpen te verminderen
Lees verder

Eensgezinde instemming invoering Wmo-abonnementstarief
Naar schatting zo'n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit
Lees verder

Steeds stijgende zorgkosten
Met uitzondering van de GGZ (-0,2 mld) laten alle deelsectoren in de afgelopen jaren een toename van de omzet zien
Lees verder

Slachtoffers van geweld hebben vaak jeugdtrauma
Mensen met een depressieve stoornis of angststoornis zijn kwetsbaar voor psychisch geweld
Lees verder

Benzo-gebruikers krijgen hooguit twee verstrekkingen
Het gebruik van langwerkende benzodiazepines is in de afgelopen tien jaar gestaag gedaald
Lees verder

VillaKeizersKroon onder verscherp toezicht
De inspectie ziet dat er structurele tekortkomingen zijn bij de zorg in VillaKeizersKroon
Lees verder

PrivaZorg onder verscherpt toezicht
Gezien de steeds verder toenemende bestuurlijke onrust tussen directie en Raad van Commissarissen is PrivaZorg onder toezicht geplaatst
Lees verder