donderdag 11 april 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitstelbrief op Kamervragen over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties
Minister De Jonge (VWS) meldt dat de Kamervragen over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over de inzet van een gebarentolk bij crisiscommunicatie door de overheid en bij persconferenties van de overheid
Minister De Jonge (VWS) over de inzet van een gebarentolk bij crisiscommunicatie door de overheid en bij persconferenties van de overheid, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen werken
Minister De Jonge (VWS) meldt dat de Kamervragen over het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen werken, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Kamerbrief over Voorhang ontwerp-Besluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen
Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief aanbieding eindevaluatie Citrienfonds 2014-2018
Minister Bruins biedt de Tweede Kamer de eindevaluatie Citrienfonds 2014-2018 aan.
Lees verder