Doorgaan naar hoofdcontent

Kinderarmoede is een ‘veelkoppig monster’

Kinderarmoede is een 'veelkoppig monster'
Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. De Alliantie Kinderarmoede Nederland wil daar verandering in aanbrengen: in 2030 moet de teller op nul staan. 'Kinderarmoede is een maatschappelijke epidemie.'
Lees verder

Jeugdtrauma maakt leven lang kwetsbaar voor geweld
Het meemaken van een jeugdtrauma is nog schadelijker dan al gedacht werd. Mensen met een jeugdtrauma hebben hun leven lang een verhoogd risico op het meemaken van fysiek en psychisch geweld. Ook een depressie, angststoornis of een alcoholverslaving zorgt voor een grotere kans op het meemaken van geweld.
Lees verder

Het is moeilijk te toetsen of preventie van alcoholgebruik werkt
Het alcoholgebruik onder jongeren tot 25 jaar is vanaf 2015 redelijk stabiel gebleven. Dat blijkt ook uit het aantal jongeren dat bij Brijder Jeugd in behandeling is. Preventieaanpak en de IJslandse aanpak om middelengebruik tegen te gaan, getuigen er wel van dat er nog steeds een flink probleem is met alcoholgebruik. 'Wij voeren preventiegesprekken, maar we kunnen eigenlijk niet goed toetsen of het aanslaat.'
Lees verder

Wanneer schend jij jouw geheimhoudingsplicht?
AVG, geheimhoudingsplicht, meldcode. Deze privacy-thema's zijn vaak het gesprek van de dag. Maar voor veel sociaal werkers en jeugdwerkers zijn de regels niet altijd duidelijk. Jurist Nicoline Jacobs geeft antwoord op een aantal veel voorkomende vragen.
Lees verder

Zeeuwse gemeenten houden vast aan sociaal domein
Moeten bepaalde taken van het sociaal domein niet aan de provincie worden overgedragen? Die gedachte testte minister Ollongren in twee lezingen. De Zeeuwse gemeenten zien hier nog weinig heil in.
Lees verder

Clemence Ross: 'Als je wacht op de hulpvraag is respijtzorg te laat'
Ze is sinds eind februari aangesteld als "aanjager respijtzorg" en heeft in vijf weken tijd al 22 bezoeken afgelegd bij gemeenten, zorgaanbieders, mantelzorgers en mooie initiatieven voor respijtzorg. Clemence Ross, veertien jaar geleden staatssecretaris voor volksgezondheid, zet vaart achter haar opdracht om nieuwe mogelijkheden voor respijtzorg te onderzoeken en de neuzen van organisaties en gemeenten dezelfde kant op te krijgen. 'Dat gaat verheugend gemakkelijk.'
Lees verder

Ziekenhuis gaat niet goed om met mensen met dementie
Als je naaste met dementie in het ziekenhuis terecht komt, dan kom je te vaak verplegenden en artsen tegen met een gebrek aan kennis van en omgang met mensen met dementie. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Ook als mensen met dementie dan weer thuis komen, is de overdracht naar wijkverpleging en casemanager slecht geregeld.
Lees verder

'Zo gaat dat nu eenmaal in die culturen?! Dan word ik echt witheet'
Stop met maagdenvlieshersteloperaties, luidde de oproep van minister Hugo de Jonge vorige week. Eerder al werd het in Nederland strafbaar gesteld om iemand in huwelijkse gevangenschap te houden. Deze ontwikkelingen zijn te danken aan de niet aflatende strijd van Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom (FFF).
Lees verder

Na vijf jaar blijken Social Impact Bonds overbodig
De Social Impact Bond (SIB) staat volop in de belangstelling. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid riep onlangs bijvoorbeeld op tot een verdere uitrol van SIB's. Maar hoe realistisch is het eigenlijk dat SIB's complexe maatschappelijke problemen op kunnen lossen?
Lees verder