donderdag 11 april 2019

IGJ rapporten: Heykeshoeve Jeugdhulp in gezinsverband Ell

Heykeshoeve Jeugdhulp in gezinsverband Ell
In januari 2019 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Stichting Heykeshoeve in Ell (hierna: Heykeshoeve). Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre deze jeugdhulpaanbieder voldoet aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.
Lees verder

Gezinshuis De Morgenster, Rilland
In januari 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) onderzoek bij Gezinshuis De Morgenster. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Gezinshuis De Morgenster verantwoorde jeugdhulp biedt.
Lees verder

Hertoets: De kwaliteit van de gespecialiseerde hulp bij Pluryn De Hoenderloo Groep
In november 2018 voerde de inspectie een hertoets uit bij DHG. De inspectie toetste daarbij of de geconstateerde tekortkomingen en aandachtspunten zijn opgeheven.
Lees verder

De Hoenderloo Groep, Pluryn Deelen
De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van signalen in de media en de eigen berichtgeving van De Hoenderloo Groep (verder: DHG) hierover richting de inspectie. DHG is een onderdeel van Pluryn. De signalen betroffen de toepassing van een strafmaatregel, de zogenoemde stilzitmaatregel, binnen de leefgroepen van DHG, locatie Deelen.
Lees verder

Gezinshuis Windmee, Etten-Leur: jeugdhulp in gezinsverband
Gezinshuis Windmee in Etten-Leur biedt sinds maart 2018 een thuis aan 6 jeugdigen die vanwege eigen of gezinsproblematiek, soms tijdelijk, niet meer thuis kunnen wonen. In januari 2019 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Gezinshuis Windmee. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre deze jeugdhulpaanbieder voldoet aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.
Lees verder