maandag 15 april 2019

GGZ: 'Niet alleen kwetsbare mensen, ook zelfredzame burgers lopen vast'

'Niet alleen kwetsbare mensen, ook zelfredzame burgers lopen vast'
Het gaat nog te vaak mis tussen (overheids)instanties en de mensen die een beroep op hen doen. "Het zijn al lang niet meer alleen de meest kwetsbare mensen die niet mee kunnen komen. Ook zelfredzame burgers lopen vast", stellen Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer in hun gezamenlijk jaarverslag, dat gisteren werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Om iedereen mee te kunnen laten doen moeten (overheids)professionals meer ruimte, tijd en middelen krijgen.Bijna 28.000 vragen, hulpverzoeken en...
Lees verder

Traumabehandeling bij psychose heeft wel degelijk zin
Circa 12% van de mensen met een psychose heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Uit groot onderzoek blijkt dat het behandelen van trauma bij patiënten met een psychose zowel veilig, effectief als kosteneffectief is. Dat spreekt richtlijnen tegen die stellen dat het beter is om trauma bij een psychose niet te behandelen.Onderzoekers van de Parnassia Groep initieerde een gerandomiseerd effectonderzoek naar de veiligheid, werkzaamheid en doelmatigheid van behandeling van mensen met...
Lees verder

Kwetsbare jongeren maken weinig kans op de arbeidsmarktkt
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt heeft driekwart van de jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel 'arbeidsmarkt' na een jaar geen baan. Dit concludeert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) naar aanleiding van de gisteren verschenen publicatie De Staat van het Onderwijs.Arbeidskansen kwetsbare leerlingenIn haar voorwoord noemt Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelenzang 'het begeleiden naar werk' één van de allerbelangrijkste doelen van het...
Lees verder

Andermans pijn activeert dezelfde hersencellen als eigen pijn
Waarom worden we verdrietig als we iemand anders zien huilen? En waarom huiveren we als een vriend in zijn vinger snijdt? Om het antwoord te vinden op deze vragen onderzochten wetenschappers van het Nederlands Herseninstituut de oorsprong van empathie in de hersenen van ratten. Hieruit blijkt dat het waarnemen van andermans pijn dezelfde hersencellen activeert als het ervaren van eigen pijn. Met deze studie zetten de onderzoekers een belangrijke stap richting begrip van psychiatrische...
Lees verder

Kwetsbare jongeren maken weinig kans op de arbeidsmarkt
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt heeft driekwart van de jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel 'arbeidsmarkt' na een jaar geen baan. Dit concludeert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) naar aanleiding van de gisteren verschenen publicatie De Staat van het Onderwijs.Arbeidskansen kwetsbare leerlingenIn haar voorwoord noemt Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelenzang 'het begeleiden naar werk' één van de allerbelangrijkste doelen van het...
Lees verder

Jongeren met anorexia moeten te lang wachten op behandeling
Als de anorexiazorg in Nederland niet op korte termijn verbetert, ontstaan er meer levensbedreigende situaties. Dat schrijft Trouw in de krant van afgelopen zaterdag. De krant baseert zich daarbij op gesprekken met deskundigen.Trouw vertelt het verhaal van de dertienjarige Anne. Die ligt voor de tweede keer ondervoed in het ziekenhuis en staat al maanden op de wachtlijst voor behandeling van haar eetstoornis. De gemiddelde wachttijd is ongeveer veertien weken, elk jaar komen er ongeveer...
Lees verder

Nieuwe 'Wegwijzer' moet depressie op middelbare school bespreekbaar maken
Met de wegwijzer 'Rondom Jong' wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de hulp en voorlichting aan jongeren verbeteren die kampen met depressieve klachten. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie.Uit onderzoek blijkt dat jongeren (13-18 jaar) met een depressie of depressieve gevoelens wel over hun situatie willen praten. Maar de overgrote meerderheid vindt het lastig om zelf het gesprek te beginnen. Tegelijkertijd vinden professionals...
Lees verder

Stichting start petitie om suïcidepreventie structureel opnemen in opleiding hulpverleners
Nabestaanden en naasten van iemand met suïcidaal gedrag signaleren dat de zorg voor en veiligheid van hun dierbaren vaak onvoldoende gegarandeerd zijn. Hun signalen laten zien dat de 'Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedragbij artsen en hulpverleners' nog lang niet altijd als uitgangspunt geldt voorhun handelen. Dat schrijft de Ivonne van de Ven Stichting, die samen met professor Ad Kerkhof een petitie startte om de opleidingen op dit gebied te verbeteren.Veel hulpverleners...
Lees verder

Stichting start petitie om suïcidepreventie structureel op te nemen in opleiding hulpverleners
Nabestaanden en naasten van iemand met suïcidaal gedrag signaleren dat de zorg voor en veiligheid van hun dierbaren vaak onvoldoende gegarandeerd zijn. Hun signalen laten zien dat de 'Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedragbij artsen en hulpverleners' nog lang niet altijd als uitgangspunt geldt voorhun handelen. Dat schrijft de Ivonne van de Ven Stichting, die samen met professor Ad Kerkhof een petitie startte om de opleidingen op dit gebied te verbeteren.Veel hulpverleners...
Lees verder