De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 12 maart 2019

Zorginstituut NL: ACP vergadert over twee dure kankermedicijnen

ACP vergadert over twee dure kankermedicijnen
De geneesmiddelen abemaciclib (Verzenios®) en axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) staan op de agenda van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 1 februari 2019. De minister voor Medische Zorg heeft deze geneesmiddelen in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst.
Lees verder

Regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg weer open voor aanvragen
Zorgverleners en patiënten die samenwerken om uitkomstinformatie te gebruiken in het proces van samen beslissen, kunnen vanaf vrijdag 1 februari 2019 een aanvraag indienen voor projectsubsidie. Per die datum start de inschrijving voor een nieuwe jaargang van de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. De indieningsperiode voor subsidieaanvragen sluit op 31 maart 2019.
Lees verder

Nieuwe gesprekken over Fampyra
Op verzoek van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport hebben neurologen van de landelijke MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de firma Biogen op 4 februari met Zorginstituut Nederland gesproken over de mogelijke vergoeding van frampidine (Fampyra) voor een groep MS-patiënten. De neurologen zullen de komende maanden een nieuw dossier samenstellen dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit van het middel bij een duidelijk omschreven groep patiënten. Het Zorginstituut zal op basis van dit dossier een nieuwe beoordeling voorbereiden. Alle partijen streven ernaar om binnen 6 maanden een uitspraak te hebben. Tot die tijd blijft Fampyra uitgesloten van het verzekerde pakket.
Lees verder

Peter Siebers nieuw lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland is verheugd met de start van Peter Siebers per 1 mei 2019 als lid van de Raad van Bestuur. Tot op heden is Siebers werkzaam als bestuurder bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Met zijn benoeming bestaat het bestuur van het Zorginstituut weer uit drie personen. Sjaak Wijma (bestuursvoorzitter) en Tiana van Grinsven vormden na het recente vertrek van Arnold Moerkamp tijdelijk een tweekoppig bestuur.
Lees verder

Meerwaarde oncologische behandeling 'PHP' niet aangetoond bij melanoom in het oog met uitzaaiingen in de lever
Zorginstituut Nederland concludeert dat percutane leverperfusie (PHP) met melfalan (een vorm van chemotherapie) bij patiënten met niet-operabele uitzaaiingen in de lever, als gevolg van een uveamelanoom  - een melanoom in het oog - niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en daarom geen onderdeel is van het basispakket.
Lees verder

Zorginstituut beoordeelt 3 sluisgeneesmiddelen tegen kanker
Drie relatief nieuwe oncolytica zijn door het Zorginstituut beoordeeld voor toelating tot het basispakket. Het gaat om Yescarta®, een immuuntherapie tegen een specifieke lymfeklierkanker, waarvan de kosten van een eenmalige infusie € 327.000 bedragen. Daarnaast gaat het om Kymriah®; een vergelijkbaar kostbaar middel dat ook eenmalig wordt toegediend, en om Verzenios® tegen borstkanker. In alle drie de gevallen zijn het zogenaamde sluismiddelen. Opname in de pakketsluis betekent dat instroom in het basispakket pas kan plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut én een (eventuele) prijsonderhandeling.
Lees verder

Zorginstituut brengt gebruik en kosten regeling ziekenvervoer in kaart
Ongeveer 90.000 patiënten hebben in 2017 gebruikgemaakt van de regeling ziekenvervoer om reiskosten naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling vergoed te krijgen via het basispakket. In totaal werd € 106,8 miljoen gedeclareerd; gemiddeld € 1.206, oplopend tot enkele tienduizenden euro's per persoon. Dit blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland naar het gebruik van de regeling. Rolstoelgebruikers vormen de grootste groep die actief van de regeling gebruik maakt, gevolgd door kankerpatiënten.
Lees verder