De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 12 maart 2019

VWS wil praten over verplichte BIG-vermelding

VWS wil praten over verplichte BIG-vermelding
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de invoering, zo stelt het ministerie.
Lees verder

NZa: mondzorg onderdeel integrale bekostiging Wlz
De NZa adviseert het ministerie van VWS om de mondzorg voor Wlz-cliënten onderdeel te laten zijn van de integrale bekostiging van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit staat in twee uitvoeringstoetsen van de NZa (integrale zorg voor Wlz-cliënten en Wlz voor mensen met een psychische stoornis) die recent zijn uitgebracht. Tot op heden wordt de mondzorg in de Wlz boven-budgettair gefinancierd.
Lees verder

Met korting naar symposium 'Mond en gezondheid: van twee kanten bekeken'
Welke ziekten openbaren zich in de mond, hoe beïnvloedt de mondgezondheid de algemene gezondheid en hoe kunnen tandartsen en huisartsen samenwerken? Die vragen staan centraal op het symposium 'Mond en gezondheid: van twee kanten bekeken'. KNMT-leden kunnen er met een speciale ledenkorting naartoe.
Lees verder