maandag 11 maart 2019

Twee patiënten genezen van hiv

Twee patiënten genezen van hiv
Onlangs bleken twee hiv-patiënten, één in Londen, een andere in Düsseldorf, waarschijnlijk genezen dankzij stamceltransplantatie. Ravindra Gupta e.a. beschrijven in Nature de eerste patiënt, die hodgkinlymfoom had en die na beenmergtransplantatie vrij bleek van hiv.
Lees verder

Nog meer bewijs dat vaccin-autismemythe niet klopt
Er is geen verband tussen BMR-vaccinatie en autisme. Dit blijkt uit een grote Deense cohortstudie waarover Anders Hviid e.a. in Annals of Internal Medicine schrijven.
Lees verder

Nog meer bewijs dat vaccin-autisme-mythe niet klopt
Er is geen verband tussen BMR-vaccinatie en autisme. Dit blijkt uit een grote Deense cohortstudie waarover Anders Hviid e.a. in Annals of Internal Medicine schrijven.
Lees verder

Onderzoek rol psychiatrische instellingen WOII
De rol die psychiatrische instellingen in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld, wordt onderzocht. Bij familie, nabestaanden en personeel is de onzekerheid over het oorlogsverleden van Nederlandse instellingen toegenomen.
Lees verder

Tijdelijke terugbetalingsregeling MS-middel Fampyra
De fabrikant van het MS-medicijn Fampyra, Biogen, gaat gebruikers ongeveer 60 procent van hun kosten vergoeden. Biogen doet dat totdat opnieuw is bekeken of er genoeg bewijs is voor effectiviteit van het middel. Dat geldt ook voor de kosten die patiënten sinds de jaarwisseling al hebben gemaakt.
Lees verder

Zuivere koffie?
'Ha, zal ik een nieuw kopje koffie voor je halen?' 'En een nieuwe jas graag…' Nadat ik al een fluxus had veroorzaakt bij een mislukte venapunctie, kneep ik ook nog zó gedachteloos in een bekertje koffie dat een hete vloedgolf mijn witte jas donkerbruin kleurde. Dat was mijn eerste ervaring met koffie in het ziekenhuis, tijdens mijn eerste coschap.
Lees verder

Minder ziekenhuisopnames bij hartfalen door sensor in hart
Cardiologen hebben subsidie gekregen om de komende jaren een sensor te testen bij patiënten met ernstig hartfalen. Als blijkt dat het apparaatje voor minder opnames en betere kwaliteit van leven zorgt, komt het in het basispakket.
Lees verder

Geef me een spuitje
'Ik zeg het je, er komt een moment dat ik je bel omdat het niet meer gaat, en dan kom jij en dan geef je me een spuitje en dan ga ik dood.' Tegenover me zit een magere man van bijna 50, hij heeft longkanker, helemaal uitgezaaid, niks meer aan te doen. Hij ziet er niet zo verzorgd uit, heeft plukjes shag en brandgaatjes in zijn trui, gele vlekken op zijn vingers en hij ruikt naar alcohol en sigaretten. Ik probeer hem voor de zoveelste keer uit te leggen dat dat zo niet werkt, ik ben geen dierenarts.
Lees verder

Doktersassistenten ervaren toename geweld
Bijna twee op de drie doktersassistenten heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met geweld, zo blijkt uit een onlinepeiling van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) onder 986 leden.
Lees verder