De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 15 maart 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbiedingsbrief bij actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de aanbiedingsbrief bij het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
Lees verder

Kamerbrief over NZa rapport Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden
Staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister De Jonge (VWS) informeren over de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen in de zorgsectoren Geestelijke gezondheidszorg...
Lees verder

Kamerbrief over voortgang uitbreiding neonatale hielprikscreening
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening.
Lees verder

Kamerbrief over nalevingscijfer leeftijdsgrenzen alcohol 2018
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport over de nalevingscijfer leeftijdsgrenzen alcohol 2018
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over spookburgers
Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid van Dijk (SP) over spookburgers en gemeenten die een briefadres weigeren.
Lees verder