dinsdag 12 maart 2019

Minister Bruno Bruins verwelkomt zeezeiler Mark Slats terug in Nederland

Minister Bruno Bruins verwelkomt zeezeiler Mark Slats terug in Nederland
Morgen, zaterdag 23 februari, keert zeezeiler Mark Slats terug in Nederland.  Minister Bruno Bruins (Sport) verwelkomt hem rond 14 uur in de haven van Scheveningen.
Lees verder

Bruins dringt aan bij leveranciers hulpmiddelen tot voorbereiding no deal-Brexit
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen en in-vitro-diagnostica via hun brancheorganisaties nogmaals opgeroepen zich op een no deal-Brexit voor te bereiden.
Lees verder

Nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019.
Lees verder

Bruins: €30 miljoen voor stimuleren lokale sportakkoorden
De komende drie jaar wordt er 30 miljoen euro geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sproten en bewegen.
Lees verder

Tijdelijke terugbetalingsregeling Fampyra
De afgelopen weken heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een aantal gesprekken gevoerd met Biogen, de fabrikant van het MS-middel Fampyra. Uitkomst is dat Biogen een terugbetalingsregeling opzet waarbinnen patiënten - met terugwerkende kracht - direct een aanzienlijk deel van de aanschafkosten van het geneesmiddel Fampyra via declaratie kunnen terugkrijgen van Biogen. Dat heeft Bruins vandaag laten weten aan de Tweede Kamer.
Lees verder

VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Achtergrond van deze regeling is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een BIG-geregistreerde zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is.
Lees verder

Bruins: iedereen kan kosteloos gebruik gaan maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving
Vandaag heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een regeling aangekondigd, waarmee het voor iedere Nederlander mogelijk is om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiermee kun je als patiënt zelf bepalen of en met welke zorgverleners je jouw medische gegevens deelt.
Lees verder