De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 15 maart 2019

GGZ: Opgroeien in natuurlijke omgeving verlaagt kans op mentale problemen

Opgroeien in natuurlijke omgeving verlaagt kans op mentale problemen
Een steeds groter deel van de wereldbevolking leeft nu in steden, en de Wereldgezondsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd meer dan 450 miljoen mensen kampen met mentale problemen. Mogelijk is er een link tussen beide. Dat schrijft het Belgische Knack, dat zich daarbij baseert op nieuw onderzoek van de Deense Universiteit van Aarhus.Unieke dataOp basis van satellietgegevens tussen 1985 en 2013 brachten de onderzoekers de groene ruimte in kaart rond de huizen van bijna een miljoen Denen. Die...
Lees verder

Ketamine geeft hoopvolle resultaten bij moeilijk behandelbare depressies
Hoopgevend nieuws uit de VS voor patiënten met een depressie bij wie geen andere behandeling werkt: een Amerikaanse farmaceut heeft toestemming gekregen een neusspray op de markt te brengen met een opvallend ingrediënt: ketamine. Dat schrijft RTL-Nieuws.Het geneesmiddelenagentschap van de VS, de FDA, gaf onlangs toestemming voor de verkoop van het product. Het zou daar vooral bedoeld zijn voor de groep mensen die last blijven houden van een depressie, ondanks het gebruik van andere...
Lees verder

Aantal suïcides op het spoor is in 2018 afgenomen
In 2018 is het aantal suïcides op het spoor weer afgenomen, schrijft ProRail. Dit jaar met ruim 10%, van 215 naar 194. Zo'n sterkte daling heeft ProRail in de afgelopen 10 jaar niet gezien. Het wijst op een goede aanpak. NS en ProRail werken hierin samen. Zorgvuldige berichtgeving en nauwe samenwerking zijn belangrijke kanten in de preventie. Hulp is mogelijkNS en ProRail zetten zich sterk in voor het voorkomen van suïcides op het spoor. Dat doen ze in nauwe samenwerking. Allereerst met...
Lees verder

Persoonlijkheid blijft levenslang veranderen, onder invloed van alledaagse gebeurtenissen
Alledaagse ervaringen beïnvloeden ons karakterPersberichtKarakterkenmerken zijn deels genetisch bepaald maar onduidelijk is of en in welke mate psychologische ervaringen, zoals gevoelens en sociale interacties, invloed hebben op onze persoonlijkheid. Vroeger dacht men dat mensen amper veranderen qua persoonlijkheid. Inmiddels weten we beter. Mensen blijven hun leven lang veranderen in hun persoonlijkheid, mede door de continue invloed van dagelijkse gevoelens en sociale interacties. Dat vond...
Lees verder

GGZ Nederland tegen het zondermeer openbaar maken van calamiteitenrapporten
De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onzorgvuldig.  De Brancheorganisaties zorg (BoZ) en Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben gisteren in een brief aangeven dat het openbaar maken van calamiteitenrapporten niet zomaar mag gebeuren. Openbaarmaking vereist altijd een zorgvuldige belangenafweging om zorgaanbieders, individuele zorgverleners en naastbetrokkenen...
Lees verder

Geld voor onderzoek naar behandeling Parkinson
Onder leiding van LUMC-neuroloog prof. Bob van Hilten, in samenwerking met dr. Wilma van de Berg (Amsterdam UMC) en prof. Marcel Reinders (TU Delft), willen de onderzoekers inzicht krijgen in de individuele verschillen in het ziekteproces en de gevoeligheid voor het ontwikkelen van bijwerkingen van parkinson-medicatie.De studie van het PPTI is één van de grootste onderzoeken onder parkinsonpatiënten in Europa en wordt voor een groot deel gefinancierd door ZonMw(1,5 miljoen euro). De overige 2,5...
Lees verder

Blokhuis: alle dak- en thuisloze jongeren een eigen thuis
In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken verblijven. Met die ambitie lanceert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De inspanningen moeten ertoe leiden dat alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) de komende jaren geholpen worden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. En dat ook in de toekomst een nieuwe...
Lees verder

Zorgverzekeraars doen te weinig aan verkorten wachtlijsten
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars meer moeten doen om te zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als mensen te lang moeten wachten op zorg, kan dit in sommige gevallen leiden tot schade aan hun gezondheid. De NZa constateert na een controlereeks dat niet alle zorgverzekeraars voldoende inspanning leveren om deze kwetsbare mensen op tijd de zorg te geven die ze nodig hebben.Onderzoek waar dit uit blijkt heeft de NZa gisteren naar de...
Lees verder

Negatieve emoties verminderen het vertrouwen in anderen
Het is algemeen bekend dat een slecht humeur een negatieve invloed kan hebben op de manier waarop we met anderen omgaan. Maar kan het ons ook wantrouwiger maken? Het antwoord is ja, blijkt uit nieuw onderzoek onder leiding van UvA-psycholoog Jan Engelmann. Het onderzoek laat zien dat negatieve emoties ons vertrouwen in anderen verminderen, zelfs als ze door een totaal andere gebeurtenis veroorzaakt zijn. Het onderzoek is op 13 maart gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science...
Lees verder