De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 12 maart 2019

GGZ: Meningsverschillen en nepnieuws

Meningsverschillen en nepnieuws
 De GGZTotaal van maart Het is niet de eerste keer dat ik het hier opmerk en het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn: de moeite die het in de GGZ kost om meningsverschillen te overbruggen is soms spreekwoordelijk. Is dat nou in andere sectoren - onderwijs, welzijn, bankwezen, de bouw – ook zo? En als dat in die andere sectoren hetzelfde is, gaat dat dan ook gepaard met dubieuze informatie, tegenwoordig wel nepnieuws genoemd?'Nuance is niet sexy', zegt psychiater...
Lees verder

Onderzoek naar rol psychiatrische instellingen tijdens Wereldoorlogen
Patiënten in zorginstellingen, met name in de psychiatrie en gehandicaptenzorg, behoren tot de zwakste, meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dat is nu zo, en dat was vroeger nog sterker het geval, zoals de geschiedenis van de instellingen in verschillende Europese landen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog laat zien.Met name de gebeurtenissen in nazi-Duitsland, waarbij meer dan tweehonderdduizend mensen met een beperking en psychiatrische patiënten de dood vonden, zijn...
Lees verder

Gesloten jeugdhulp is vaak oplossing 'bij gebrek aan beter'
Een plaatsing in gesloten jeugdhulp is vaak geen gerichte keuze voor een behandeling, maar bij gebrek aan een goed alternatief. Het halveren van het aantal gesloten plaatsen is een goede eerste stap om daar iets aan te doen, stelt Maria de Jong-de Kruijf, die op 7 maart aan de Universiteit Leiden promoveerde op haar onderzoek naar de rechtsgronden van gesloten jeugdhulp.Te weinig passende alternatievenEr zijn te weinig passende alternatieven voor gesloten jeugdhulp, concludeert De Jong uit haar...
Lees verder

'Mentaliteit van gelaten acceptatie van zelfmoord lijkt om te slaan naar actieve preventie'
Het idee dat suïcides uiteindelijk niet te voorkómen zijn, heeft het verbeteren van de suïcidepreventie lang in de weg gestaan. Psychiater en oprichter van 113 Zelfmoordpreventie Jan Mokkenstorm laat in zijn onderzoek zien dat de afgelopen tien jaar hierin bescheiden verandering in gekomen. Hij beschrijft het proces en de uitkomsten van twee strategieën en van de Zero Suicide-benadering die hieraan hebben bijgedragen. Mokkenstorm: "Er is sprake van een kantelpunt in het denken over...
Lees verder

'Van meeste medicijnen weten we de bijwerkingen niet'
"Van bijna alle medicijnen die de afgelopen dertig jaar zijn ontwikkeld, zijn de schadelijke effecten niet goed bekend". Dat stelt de Britse hoogleraar psychiatrie David Healy in Trouw, in reactie op de ophef in Nederland over pijnstiller oxycodon en het antidepressivum seroxat. Healy was betrokken bij onderzoek naar seroxat en vergelijkbare medicijnen, en staat bekend als fel criticus van de geneesmiddelenindustrie. "De informatie over medicijnen in wetenschappelijke artikelen...
Lees verder

Bijstellen van diagnoses bij GGNet relevant voor betere behandeling
Op basis van onderzoek door GGNet bleek dat bij 27 procent van de bijna 1000 onderzochte langdurige psychiatrische patiënten de hoofddiagnose bijgesteld moest worden. Bij 35 procent van de onderzochte patiënten bleek de behandeling niet passend bij de diagnose. Bij maar liefst 51 procent van de patiënten zijn nieuwe inzichten naar boven gekomen die mogelijk relevant zijn voor de verdere behandeling. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland, naar aanleiding van eerder onderzoek bij GGNet en de...
Lees verder

Zorgen om verslaving aan sterke pijnstillers bij langdurig gebruik
Eerder deze maand sloeg minister Bruno Bruins van VWS alarm over de toename van het gebruik van opiaten in de afgelopen tien jaar. Het gaat daarbij vooral om oxycodon, morfine en soortgelijke sterk werkende pijnstillers. In 2017 waren er volgens de GIP databank 439.000 oxycodongebruikers. Dat schrijft het ziekenhuis CZW in Nijmegen, dat zich daarbij afvraagt hoe dat komt en wat er gedaan kan worden om verslaving aan deze middelen te voorkomen. CWZ-apotheker Arno Kalkman is net gestart met een...
Lees verder

Inspectie zal niet-vermelden Big-nummer voorlopig niet handhaven
Volgens de gewijzigde Wet BIG, die op 1 april 2019 van kracht wordt, moeten zorgverleners hun registratienummer vermelden zodat dit zichtbaar is voor patiënten. Het nummer moet ook op alle facturen en websites komen te staan.In de afgelopen maanden was er veel weerstand tegen de maatregel: hulpverleners voelden zich gereduceerd tot een nummer, en zagen bovendien tegen het werk op. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt nu voorlopig niet te zullen handhaven op het niet zichtbaar vermelden...
Lees verder

Max app lijkt erg behulpzaam bij minderen van alcoholgebruik
Maxx – een app die mensen op een praktische manier ondersteunt en stimuleert bij het minder of geen alcohol drinken – werd precies één jaar geleden gelanceerd door het Trimbos-instituut. In dat jaar hebben 6.600 personen de app gedownload en zich aangemeld. Het gaat om 60% vrouwen en 40% mannen, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Dat schrijft het Trimbos-instituut.249 deelnemers hebben zes weken na hun aanmelding via een aantal vragen in de app hun mening gegeven over Maxx. Deze...
Lees verder