De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 14 maart 2019

CAK heeft interne processen nog niet op orde

CAK heeft interne processen nog niet op orde
Het CAK is nog niet voldoende in control bij het uitvoeren van zijn taken. Het is zorgelijk dat de maatregelen die het CAK genomen heeft nog niet tot voldoende verbeteringen hebben geleid. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit die toezicht houdt op het CAK. Uit de verantwoordingsdocumenten over 2017, die het CAK in september indiende bij de NZa, blijkt dat het CAK onder meer de processen voor het innen van de eigen bijdrage niet op orde heeft. De situatie is niet voldoende verbeterd ten opzichte van de situatie in 2016. Er zijn daarnaast nieuwe verbeterpunten en onzekerheden bijgekomen.
Lees verder

NZa: Zorgverzekeraars moeten meer aandacht geven aan aanpak wachttijden
De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dat zorgverzekeraars meer moeten doen om te zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als mensen te lang moeten wachten op zorg, kan dit in sommige gevallen leiden tot schade aan hun gezondheid. Wij constateren na een controlereeks dat niet alle zorgverzekeraars voldoende inspanning leveren om deze kwetsbare mensen op tijd de zorg te geven die ze nodig hebben. Wij verwachten van hen verbetering en zullen voor de zomer opnieuw onderzoek doen om vast te stellen of de gewenste verbeteringen worden gerealiseerd. Bij onvoldoende verbetering op de punten waarop individuele zorgverzekeraars nu tekort schieten, zullen wij verder stappen zetten.
Lees verder