De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 14 maart 2019

Beroepsprofiel voor verpleegkundig specialist vernieuwd

ZORGKRANT
Beroepsprofiel voor verpleegkundig specialist vernieuwd
Vanaf 1 januari 2020 wordt de VS (verpleegkundig specialist) in twee specialisaties ingedeeld
Lees verder

Thuiszorg de Buurtzuster biedt geen zorg meer
Tijdens het verscherpt toezicht ging Thuiszorg de Buurtzuster failliet
Lees verder

De zorg thuis wordt steeds complexer
Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging
Lees verder

Jongeren en alcohol en roken
De Wat werkt dossiers geven praktische handvatten om effectief aan de slag te gaan
Lees verder

Goedkoop middel effectief tegen 'zonneschade'
Het goedkoopste middel blijkt het meest effectief en tevens het meest gewaardeerd door patiënten
Lees verder

Bezoek aan mondhygiënist toegenomen
In 2018 gaf 80 procent van de Nederlandse bevolking aan in de voorafgaande 12 maanden contact te hebben gehad met de tandarts
Lees verder

Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is de afgelopen jaren sterk uitgebreid
Lees verder

Alternatieven voor Co-trimoxazol suspensie tijdelijk toegestaan
De verwachting is dat Co-trimoxazol uiterlijk 18 mei 2019 weer voldoende voorradig zal zijn
Lees verder

Alternatieven voor Aciclovir oogzalf langer toegestaan
Het is nog onvoldoende duidelijk wanneer er weer voldoende voorraad zal zijn van aciclovir oogzalf
Lees verder

Doktersassistenten uitgescholden en bedreigd
Volgens het onderzoek meldt 95% van de doktersassistenten het geweld bij de werkgever
Lees verder

Sporten geeft mensen met een lichamelijke beperking voldoening
Juist voor mensen met een lichamelijke beperking is het belangrijk om te bewegen
Lees verder

Onderzoek naar de behandeling van Parkinson krijgt subsidie
De studie van het PPTI is één van de grootste onderzoeken onder parkinsonpatiënten in Europa
Lees verder

Gezocht naar nieuwe behandeling artritis
Het onderzoek spitst zich toe op zogenoemde anti-inflammatoire lipiden
Lees verder

Toezicht op kleinschalige jeugdhulpaanbieders
Kinderen die uit huis worden geplaatst en niet bij pleegouders terechtkomen, worden sinds de invoering van de Jeugdwet (2015) vaker bij kleinschalige jeugdhulpaanbieders geplaatst
Lees verder

Digitale persoonlijke gezondheidsomgeving is kosteloos
Een PGO is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens
Lees verder

Zelfde urgentie als klimaat nodig voor arbeidsmarktbeleid in de zorg
ActiZ en haar leden doen er alles aan goede zorg en ondersteuning voor ouderen en chronisch zieken te bieden
Lees verder

Het meldpunt Onbeperkt Stemmen is geopend
Ieder(in) juicht dit toe omdat iedereen recht heeft om te kunnen stemmen
Lees verder