vrijdag 8 februari 2019

Veel belemmeringen bij duurzaam werk voor jongeren met arbeidsbeperking

Veel belemmeringen bij duurzaam werk voor jongeren met arbeidsbeperking
De Inspectie SZW signaleert diverse belemmeringen om jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Dat komt bijvoorbeeld door een gebrek aan expertise bij gemeenten en het complexe systeem waarbinnen werkgevers en jongeren elkaar moeten vinden werkt remmend.
Lees verder

164,4 miljoen voor innovatieve woonvormen voor ouderen
Het kabinet geeft vanaf dit voorjaar 164,4 miljoen aan innovatieve, kleinschalige woonvormen voor ouderen. Woonvormen waar zorg, ondersteuning en gezelligheid samenkomen.
Lees verder

Nieuwe meldcode huiselijk geweld zorgt voor vertraging
De verbeterde meldcode en een nieuwe werkwijze zouden ertoe leiden dat meldingen van huiselijk geweld te lang blijven liggen. Het gaat er juist om dat professionals zo vroeg mogelijk het gesprek aangaan met Veilig Thuis. 'Het is nodig om te kunnen sparren met Veilig Thuis over hoe je het gesprek met het gezin aanpakt als het om veiligheid gaat.' Aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.
Lees verder

Geen termijn voor verbetering expertteams
De expertteams jeugdhulp helpen gezinnen met complexe vraagstukken nog niet erg verder, blijkt uit het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ze worden niet gevonden, geven vrijblijvende adviezen en weten niet of ergens wachtlijsten zijn.
Lees verder

Lex Staal: 'De lage prijs voor sociaal werk gaat ten koste van het personeel'
Het aantal banen in de branche Sociaal Werk is in 2018 teruggelopen met 2,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 'Wat je hier ziet is, dat er door gemeenten stevig is bezuinigd op het sociaal werk', zegt Lex Staal, directeur van branchevereniging Sociaal Werk Nederland. 'Terwijl we weten dat minder welzijn leidt tot meer zorg.'
Lees verder

'Muziek kan iemand zijn identiteit teruggeven'
Neurowetenschapper Ben van Cranenburgh pleit voor een brede aandacht voor muziek in de sector zorg en welzijn want muziek, en met name actief muziek maken, kan een therapeutische werking hebben voor mensen met hersenaandoeningen. 'Muziek kan slapende en verwaarloosde netwerken in de hersenen activeren.'
Lees verder

Van stilstaan komt vooruitgang
In de week rond de Dag van de Sociaal Werker op 13 maart daagt Movisie sociaal werkers uit met de Challenge Groeikracht sociaal werkers. Vanaf 11 maart doe je als deelnemer vijf dagen lang elke dag een korte, oefening in het reflecteren op je eigen handelen, het vergroten van je invloed en je creativiteit.
Lees verder

'Participatiewet zorgt voor ongelijke kansen'
Zeventig procent van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding naar werk. Actievoerder Noortje van Lith wil dat de wet verandert: 'Mensen met een arbeidsbeperking hebben geen eerlijke kansen op de arbeidsmarkt.'
Lees verder

Mariëlle Dekker: 'In de helft van de gezinnen blijft het geweld doorgaan'
Tenminste drie procent van de kinderen is afgelopen jaar mishandeld. Mariëlle Dekker: 'Het probleem van kindermishandeling en huiselijk geweld is in beeld. Nu is het tijd voor actie.'
Lees verder