woensdag 13 februari 2019

Psychiatrie: De ontwikkeling van de vernieuwde Flexible ACT-schaal: F-ACT-s 2017

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
De ontwikkeling van de vernieuwde Flexible ACT-schaal: F-ACT-s 2017
achtergrond Een belangrijk model voor de organisatie van zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) is flexible assertive community treatment (f-act). f-act combineert...
Lees verder

Prevalentie en herkenning van bipolariteit bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis; een systematische review
achtergrond Volgens diverse studies is er mogelijk een associatie tussen therapieresistentie bij unipolaire depressie en een niet herkende bipolaire spectrumstoornis (bss). Als dat zo is, heeft dat...
Lees verder

De zorgstandaard Depressieve stoornissen
achtergrond De zorgstandaard Depressieve stoornissen beschrijft het gehele zorgtraject voor patiënten vanaf de leeftijd van 8 jaar met depressieve klachten en stoornissen. doel Beschrijven van de...
Lees verder

De diagnose van autismespectrum-stoornis bij vrouwen met suïcidaliteit en kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis
achtergrond Naar aanleiding van de stagnerende behandeling bij twee vrouwen die met de diagnose borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) en suïcidaliteit opgenomen waren, werd de hypothese geopperd...
Lees verder