maandag 11 februari 2019

NTvG: Een onverwachte oorzaak van misselijkheid

Een onverwachte oorzaak van misselijkheid
CasusEen 88-jarige vrouw kwam naar de Spoedeisende Hulp met plotseling ontstane, hevige misselijkheid en braken, zonder duidelijk uitlokkend moment. Zij had een eindstandig colostoma na een...
Lees verder

Ringvormige afwijkingen op een longscan
CasusEen 25-jarige man werd op de polikliniek Hematologie behandeld voor een recidief van zijn primair mediastinaal grootcellig B-cel-lymfoom (PMBCL). De behandeling bestond uit de '...
Lees verder

Eén centrum voor kinderen met kanker
'Het is gewoon gelúkt!' Wanneer Marianne Naafs in april 2018 rondwandelt in het net opgeleverde Utrechtse Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) overheerst de euforie. Het feit...
Lees verder

Sterke genetische correlatie tussen psychische stoornissen
Bij de diagnose 'depressieve stoornis' is het bijvoorbeeld vereist dat een patiënt gedurende minimaal 14 dagen het grootste deel van de tijd last heeft van minimaal 5 van in totaal 9...
Lees verder

Zijn zenuw- en zielsziekten familie van elkaar?
De conclusie dat er in genetisch opzicht geen aantoonbare verwantschap is tussen neurologische en psychiatrische aandoeningen roept een aantal vragen op. Allereerst natuurlijk: zijn de...
Lees verder

Antibioticagebruik bij kinderen neemt toe door ongeruste ouders
Waarom dit onderzoek?Huisartsen schrijven te vaak antibiotica voor bij kinderen met niet-ernstige acute infecties.OnderzoeksvraagWelke interventie vermindert onnodig gebruik van antibiotica...
Lees verder