maandag 11 februari 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over suïcides jeugdhulp
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over over suïcides in de jeugdhulp.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de toename van psychiatrische problematiek in de jeugdzorg
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de toename van psychiatrische problematiek in de jeugdzorg.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie Schriftelijk Overleg betreft concept algemene maatregel van bestuur beschikbaarheid acute zorg
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt zijn reactie op het Schriftelijk Overleg betreft de concept algemene maatregel van bestuur beschikbaarheid acute zorg.
Lees verder