donderdag 14 februari 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissiebrief over de beschikbaarheid van dure kankermedicijnen van Novartis die de prijs verzesvoudigde
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een Commissiebrief over de beschikbaarheid van dure kankermedicijnen van Novartis die de prijs verzesvoudigde.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brieven over de Indische kwestie
Staatssecretaris Blokhuis reageert op de brieven over de Indische kwestie.
Lees verder

Kamerbrief over plan van aanpak 'Zorgevaluatie en gepast gebruik'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Kamer over het plan van aanpak voor de eerste fase van het nieuwe programma 'Zorgevaluatie en gepast gebruik'.
Lees verder

Kamerbrief bericht over extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen
Minister de Jong (VWS) reageert op het bericht van Trouw.nl over extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen.
Lees verder