dinsdag 12 februari 2019

IGJ rapporten: Casusonderzoek in Noord-Brabant na overlijden van een baby

Casusonderzoek in Noord-Brabant na overlijden van een baby
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid ontvingen in november 2017 een melding van het onverwachte overlijden van een baby aan de gevolgen van kindermishandeling. De melding was voor de inspecties aanleiding onderzoek te doen naar het handelen van de bij het gezin betrokken professionals en instellingen.
Lees verder

Casusonderzoek Noord-Holland na suïcide van een jeugdige
Met dit onderzoek laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien hoe moeilijk het is om jeugdigen met complexe, meervoudige problematiek effectief te behandelen. IGJ wil met de uitkomsten van dit onderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de hulp aan jeugdigen met complexe meervoudige problematiek, waaronder frequente suïcidepogingen.
Lees verder

Carefield Zorg Gieterveen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Wmo-toezichthouder hebben in oktober 2018 bij Carefield Zorg een hertoets uitgevoerd, om te bepalen of Carefield Zorg verantwoorde jeugdhulp biedt.
Lees verder

Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz) 2017
Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verslag uit over de zwangerschapsafbrekingen (tot 24 weken), die in het voorafgaande jaar werden verricht. Deze rapportage gaat over het jaar 2017.
Lees verder

Casusonderzoek Gelderland- Onderzoek na suïcide van een jongere
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de jeugd-ggz en de jeugdzorg als twee afzonderlijke werelden hebben gehandeld bij de behandeling van een jeugdige. Nadat intensieve behandeling in de jeugd-ggz stagneerde is de jeugdige overgeplaatst naar de gesloten jeugdzorg. De jeugdige heeft kort na de overplaatsing suïcide gepleegd.
Lees verder