woensdag 13 februari 2019

IGJ: Aantal abortussen blijft rond de 30.000

Aantal abortussen blijft rond de 30.000
In 2017 werden in Nederland 30.523 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat zijn er iets meer dan in 2016. De meeste zwangerschapsafbrekingen gebeuren in de eerste 7 weken.
Lees verder

Jeugd-ggz en jeugdzorg moeten beter samenwerken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar een suïcide van een jeugdige. De jeugdige verbleef op dat moment in een gesloten setting bij een locatie van Horizon, een instelling voor jeugdzorg. De jeugdige was twee weken eerder overgeplaatst vanuit Karakter, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
Lees verder

Raad voor de Kinderbescherming houdt onvoldoende toezicht op werk jeugdreclassering
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) houdt onvoldoende toezicht op het werk van de jeugdreclassering. De RvdK moet deze taak beter invullen om daarmee bij te dragen aan het tijdig en adequaat reageren van de jeugdreclassering op het gedrag van jongeren. Dit stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hun rapport 'De toezichthoudende taak van de Raad voor de Kinderbescherming- Het ondergeschoven kind'.
Lees verder