maandag 11 februari 2019

Huiselijk geweld komt voor bij 5,5% van 18+ bevolking

ZORGKRANT
Huiselijk geweld komt voor bij 5,5% van 18+ bevolking
Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC
Lees verder

Bacteriofagen mogelijke oplossing tegen antibioticaresistentie
Infecties veroorzaakt door bacteriën worden doorgaans behandeld met antibiotica
Lees verder

Subsidie Mobiele Medische Teams opnieuw vastgesteld
De NZa onderzocht de kosten van deze teams
Lees verder

Samenwerking met en de betrokkenheid van het zorgkantoor als positief ervaren
Door de toegenomen aandacht voor en informatie over de kwaliteit van zorg, verandert ook de rol van de zorgkantoren.
Lees verder

Stresshormoon kan misschien helpen bij exposuretherapie
Exposuretherapie werkt bij ongeveer de helft van de patiënten
Lees verder

Medicijngebruik vrijwel gelijk gebleven
Het totale gebruik van geneesmiddelen uit het basispakket nam in 2018, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), toe met ongeveer een half procent
Lees verder

Zorgbestuurders gevraagd zich voor te bereiden op harde Brexit
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept zorgbestuurders op zich voor te bereiden op een zogenaamde no-deal.
Lees verder

Rond de 30.000 abortussen in 2017
Het overgrote deel van alle zwangerschapsafbrekingen vond plaats in abortusklinieken
Lees verder

Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen naar volgende fase
In Nederland is één op de zeven kinderen te zwaar
Lees verder

Reovirus als kankerbehandeling
Dit virus lijkt de perfecte kandidaat voor de behandeling van kanker
Lees verder