De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 11 februari 2019

Besluit MINVWS: Conceptontwerpbesluit over tolkvoorzieningen voor auditief beperkten

Conceptontwerpbesluit over tolkvoorzieningen voor auditief beperkten
Lees verder

Conceptbesluit inzake tolkvoorzieningen voor auditief beperkten voor het leefdomein
Lees verder

Concept - Nota van toelichting
Dit besluit wijzigt het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Met deze wijziging wordt het openbaar maken van calamiteitenrapporten geregeld.
Lees verder

Conceptbesluit van houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
Lees verder