vrijdag 8 februari 2019

ActiZ: Minister ‘sticks to the plan’ tijdens debat ouderenzorg

Minister 'sticks to the plan' tijdens debat ouderenzorg
De strakke verdeling van het kwaliteitsbudget voor verpleeghuiszorg, waarbij 85 procent verplicht moet worden besteed aan het aantrekken van extra zorgmedewerkers, wordt dit jaar niet versoepeld.
Lees verder

Actieagenda voor versterken kennisontwikkeling langdurige zorg
In de Kamerbrief 'Beter weten' zet de minister van VWS een ambitieuze agenda neer voor het versterken van kennis en onderzoek in de langdurige zorg.
Lees verder