maandag 7 januari 2019

Wet Zorg en Dwang aangenomen door Eerste Kamer

VERENSO
Wet Zorg en Dwang aangenomen door Eerste Kamer
Deze week nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Zorg en Dwang (Wzd) aan. Deze wet zal op termijn de wet Bopz vervangen. Er moet nog veel gebeuren voordat de Wzd in werking treedt. 
Lees verder

Specialist ouderengeneeskunde voorkomt opname in ziekenhuis of verpleeghuis
Volgens een onderzoek van brancheorganisatie Actiz worden elk jaar ruim 300.000 kwetsbare ouderen via de spoedeisende hulp opgenomen in het ziekenhuis terwijl dit wellicht niet nodig was geweest. De specialist ouderengeneeskunde kan, samen met de hui ...
Lees verder

Position paper - SO kan opname in ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen
Uit onderzoek van Actiz blijkt dat elk jaar ruim 300.000 kwetsbare ouderen via de spoedeisende hulp worden opgenomen in het ziekenhuis terwijl dat wellicht niet nodig was geweest. De specialist ouderengeneeskunde kan een cruciale rol spelen in het v ...
Lees verder

Nieuwe richtlijn probleemgedrag bij dementie
Verenso heeft samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een richtlijn uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag, specifiek bij patiënten met dementie. Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geag ...
Lees verder

Strafrechtelijk onderzoek OM naar euthanasie
Het Openbaar Ministerie is vier strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijk strafbare euthanasie door artsen. De onderzoeken moeten duidelijk maken of de artsen daadwerkelijk vervolgd worden.   
Lees verder

Verenso tekent pact ouderenzorg van minister Volksgezondheid
Verenso tekent pact ouderenzorg van minister Volksgezondheid Op donderdag 8 maart tekende Verenso samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zo'n 35 andere organisaties het Pact voor de Ouderenzorg. Verenso tekende als vereniging van spec ...
Lees verder

Inschrijving Verenso voorjaarscongres 31 mei 2018 geopend
Verenso nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het Verenso voorjaarcongres 'Dilemma's in de psychogeriatrie'. Het congres vindt plaats op donderdag 31 mei 2018 in Orpheus te Apeldoorn.
Lees verder

Wlz-patiënten kleinschalige woonvoorzieningen lopen zorg mis
Verenso heeft samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin aandacht gevraagd wordt voor een aantal knelpunten die zich momenteel voordoen met betrekking tot Wlz-zorg in kleinschalige woonvoorzien ...
Lees verder

Reactie Verenso op programma Thuis in het verpleeghuis
Op 10 april presenteerde VWS-minister Hugo de Jonge het programma 'Thuis in het verpleeghuis'. Het programma geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden en sluit aan op het Kwaliteitskader Verpleeghui ...
Lees verder

Rapport advance care planning uitgebracht
Verenso heeft samen met V&VN en Patiëntenfederatie Nederland geïnventariseerd hoe specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden in het verpleeghuis samen kunnen werken op gebied van advance care planning. De bevindingen staan in h ...
Lees verder

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Meer privacyrechten voor individuen, meer verplichtingen voor organisaties. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die vanaf 25 mei 2018 gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Deze ...
Lees verder

Koninklijke onderscheiding voor Marie-Jose Andringa-Zalmann
Afgelopen donderdag 26 april is specialist ouderengeneeskunde Marie-Jose Andringa-Zalmann benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Lees verder

Dagelijkse dilemma's voor de specialisten ouderengeneeskunde
De dagelijkse praktijk van specialisten ouderengeneeskunde staat bol van de dilemma's in de zorg en behandeling van hun patiënten. Daarom stond het halfjaarlijkse Verenso-congres voor specialisten ouderengeneeskunde helemaal in het teken van dilemma' ...
Lees verder

Specialist ouderengeneeskunde, ook voor thuiswonende kwetsbare ouderen
Maandag 18 juni bracht VWS-minister Hugo de Jonge het programma Langer Thuis uit. Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen is verheugd dat de minister erkent dat de expertise van de specialist ouderengeneeskunde van groot belang is voor kwetsbare oude ...
Lees verder

Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf
Verenso ontvangt al langere tijd van leden diverse signalen van knelpunten in de bekostiging van het eerstelijnsverblijf (ELV). Eerder schreven wij daarover een brief naar de Nederlandse Zorgautoriteit met een overzicht van deze knelpunten. In de bri ...
Lees verder

Hoger tarief voor extramurale zorg door specialist ouderengeneeskunde
Vandaag maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend dat het tarief voor extramurale behandeling door de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn per 2019 wordt verhoogd. VWS-minister Hugo de Jonge past hiervoor het tarief in de subsidier ...
Lees verder

Arts berispt om euthanasie bij vergevorderde dementie
Arts berispt om euthanasie bij vergevorderde dementie Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) heeft een arts berispt voor het uitvoeren van euthanasie bij een wilsonbekwame patiënte met gevorderde dementie. Het RTG oordeelde dat de ...
Lees verder

Kamerbrief euthanasie bij wilsonbekwame patiënten
De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) zijn twee verschillende wetten met verschillende contexten. Dat benadrukt de minister in een Kamerbrief richting de Eerste Kamer.
Lees verder

Nanda Hauet nieuwe directeur Verenso
Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Nanda Hauet vanaf 15 september a.s. in dienst treedt als nieuwe directeur van Verenso. Samen met het bestuur en de leden zal zij richting geven aan de koers van de vereniging en aan de invulling van de nieu ...
Lees verder

Tweede Kamer bespreekt position paper KNMG en Verenso in debat Medische ethiek
Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de nota medische ethiek met de minister van VWS. Ook de position paper van de KNMG wordt nadrukkelijk besproken.
Lees verder