maandag 7 januari 2019

Verenso publiceert eerste richtlijnagenda

VERENSO
Verenso publiceert eerste richtlijnagenda
Vandaag heeft Verenso haar eerste richtlijnagenda gepubliceerd. De richtlijnagenda richt zich op medisch-inhoudelijke onderwerpen en is de komende jaren leidraad voor (multidisciplinaire) richtlijnontwikkeling in de ouderengeneeskunde.
Lees verder

Aangepaste normen personeelssamenstelling verpleeghuizen
Om zorginstellingen te helpen inzicht te krijgen in wat voor hun bewonersgroep de juiste mix qua personeelssamenstelling is, heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg normen vastgesteld voor aandacht & aanwezigheid, kennis & vaardigheden e ...
Lees verder

Handreiking 'Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie'
Specialisten ouderengeneeskunde hebben een belangrijke rol in het beperken van antibioticaresistentie. Om deze rol te ondersteunen heeft Verenso vandaag de handreiking 'Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en a ...
Lees verder