De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 3 december 2018

Ziekenhuizen betalen meer voor ZorgDomein

ZORGVISIE
Ziekenhuizen betalen meer voor ZorgDomein
Ziekenhuizen betalen sinds kort meer voor het gebruik van het digitale platform ZorgDomein, waarmee vrijwel alle huisartsen in Nederland doorverwijzen naar ziekenhuizen. Volgens ZorgDomein komt dit door een noodzakelijke herijking van het prijsmodel, volgens anderen door private inquity. Vorig jaar heeft Levine Leichtman Capital, een Amerikaanse investeerder, een belang van 35 procent in ZorgDomein genomen.
Lees verder

Zorginstelling DeSeizoenen: 'Wij omzeilen geen winstverbod'
De advocaat van de Centrale Cliëntenraad stelt dat zorginstelling DeSeizoenen het winstverbod omzeilt en dat zorggelden onrechtmatig wegvloeien. DeSeizoenen weerspreekt deze aantijgingen. 'Alle wet- en regelgeving wordt nageleefd', aldus de zorginstelling.
Lees verder

Amsterdam UMC en AVL doen mee aan protonencentrum Delft
Het Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek gaan voorlopig geen eigen protonencentrum starten. Ze sluiten zich aan bij het HollandPTC in Delft sturen.
Lees verder

Hololens kan werkdruk zorgverleners in VVT verlichten
Omring onderzoekt wat de effecten zijn van het gebruik van de hololens in de ouderenzorg op het gebied van valpreventie en revalidatie. Het zou de werkdruk van de zorgverleners kunnen verlichten.
Lees verder

Minister wil zorgverzekeraars nauw betrekken bij de acute keten
Zorgverzekeraars moeten beter geïnformeerd worden over knelpunten in de acute keten vanuit het oogpunt van de zorgplicht die zij hebben voor hun verzekerden. Dat staat in voorstellen die minister Bruins naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees verder

'Zorg op afstand brengt zorg juist dichterbij dan ooit'
Scheidend NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy ziet zorg op afstand als een van de belangrijkste innovatietrajecten in de zorg. Digitale vaardigheden voor zowel de medisch professional als de patiënt zijn daarbij onmisbaar.
Lees verder

Buitenlandse lessen over digitalisering van de zorg
Wat kunnen Nederlandse beleidsmakers voor digitale zorg leren van landen als België, Turkije en de VS? Vijf tips.
Lees verder

Turkije doet het beter in de zorg-ict: 150 ziekenhuizen halen EMRAM stage 6
Het Turkse ministerie van Gezondheidszorg zet stevig in op betere digitale zorg. Dit heeft er onder meer toe dat 150 ziekenhuizen stage 6 hebben bereikt van het HIMMS EMRAM-model dat de volwassenheid meet van het ziekenhuis-epd.
Lees verder

VNG tekent hoofdlijnenakkoord ggz niet
Het overleg over het hoofdlijnenakkoord ggz is nog gaande, maar duidelijk is dat de VNG niet heeft getekend.
Lees verder