De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 4 december 2018

Tien artsen Radboudumc tegelijk voor tuchtrechter

Tien artsen Radboudumc tegelijk voor tuchtrechter
Tien cardiologen en cardiothoracaal chirurgen van het Radboudumc moeten deze vrijdag voor de tuchtrechter verschijnen. Ze zijn aangeklaagd door een patiënt die vindt dat de artsen zijn tekortgeschoten in de behandeling, maar die ook ontevreden is over hoe de hartzorg in het ziekenhuis is georganiseerd.
Lees verder

'Integratie IJsselmeer-artsen in St Jansdal is keuze vakgroep'
Vakgroepen van het St Jansdal ziekenhuis moeten zelf kunnen bepalen welke artsen van de MC IJsselmeerziekenhuizen een plek krijgen in de nieuw te vormen vakgroepen. Dat betoogt voorzitter Carel Doreleijers van de medische staf van St Jansdal. Aanleiding voor zijn pleidooi is teleurstelling onder een aantal artsen van MC IJsselmeerziekenhuizen over de mogelijke overname van medici.
Lees verder

#Dankjedokter leidt tot massale loftuitingen
Behoefte aan een warm bad op deze grauwe maandag? Zoek op Twitter op de hashtag #dankjedokter. Daar delen patiënten sinds dit weekeinde massaal mooie ervaringen die ze hadden met artsen die een tandje harder liepen voor ze of zich van hun meest menselijke kant lieten zien.
Lees verder

Vijf minuten meer reistijd en het ziekenhuis was gered
Wat zou er gebeurd zijn als de fictieve aanrijtijd in Urk niet 40 minuten maar meer dan 45 minuten zou zijn geweest. De wet schrijft voor dat als de 45-minutennorm wordt overschreden acute verloskunde en Spoedeisende Hulp dient te worden gerealiseerd.
Lees verder

Drie artsen in België voor juryrechtbank om euthanasie
Drie artsen uit Oost-Vlaanderen moeten zich voor het Gentse hof van assisen verantwoorden voor een euthanasie. Dit is voor het eerst in België. De artsen worden beschuldigd van vergiftiging.
Lees verder

Database met lege ziekenhuisbedden bepleit
Er moet een landelijke database komen die bijhoudt welke ziekenhuizen bedden beschikbaar hebben, bepleit de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.
Lees verder

Amsterdam UMC en AVL haken aan bij Delfts protonencentrum
Het Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek hebben zich aangesloten bij het Holland Particle Therapy Center (HPTC) in Delft voor protonentherapie.
Lees verder

Toekomst hoofdlijnenakkoord ggz onzeker
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nog steeds niet aanhaken bij het deze zomer beklonken hoofdlijnenakkoord voor ggz. Dat akkoord dicht gemeenten een belangrijke rol toe in de zorg dichtbij huis voor ggz-patiënten. Maar gemeenten vinden dat zij onvoldoende geld van de rijksoverheid krijgen om hun zorgtaken te kunnen uitvoeren.
Lees verder

Groningse theologen zetten gezondheidsonderzoek in etalage
Theologen en religiewetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben hun onderzoek op het gebied van gezondheid en welzijn samengebracht in een nieuw onderzoekscentrum. Dit Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn is ook verbonden met de Groningse Aletta Jacobs School of Public Health.
Lees verder

De vervuiler betaalt
Alom wordt alarm geslagen dat de ANW-dienst overbelast dreigt te raken, al dan niet met terechte hulpvragen. Allerlei oplossingen worden aangedragen. Helaas tot op heden zonder grote ervaren impact. In de discussie missen wij de rol van de eigen huisarts en het belang van de patiënt.
Lees verder