De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 5 december 2018

Shared decision making: zoek het lekker zelf uit

Shared decision making: zoek het lekker zelf uit
Bij het veelvuldig gebruik van de term 'shared decision making' moet ik altijd een beetje gniffelen. Niet omdat het concept niet waardevol zou zijn, allerminst. Maar meer om de term zelf. Vaak zegt namelijk een term als 'shared decision making' zoveel over de mensen die hem bedacht hebben.
Lees verder

Denk om je rug, Piet!
Er is veel gedoe over zijn huidskleur. Niemand bekommert zich om zijn rug. Niemand staat er bij stil dat de trouwe knecht van Sinterklaas dezer dagen heel wat te verstouwen heeft. Stelt u zich voor, een bochtig rookkanaal. Om daar doorheen te komen moet je een slangenmens zijn. En dan heb ik het nog niet over het tilwerk.
Lees verder

Eenzaamheid Wmo-gebruikers toegenomen
In 2017 voelde een vijfde van de mensen die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zich zeer eenzaam. De mate waarin ze zich eenzaam voelen is tussen 2015 en 2017 toegenomen.
Lees verder

Leefstijlgeneeskunde krijgt geld van rijk
Het kabinet trekt 1 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer, die daar deze dinsdag op initiatief van GroenLinks en ChristenUnie om vroeg.
Lees verder

Hersteloperatie na genitale verminking nog niet vergoed
Vrouwen die een hersteloperatie willen ondergaan voor genitale verminking, zullen nog moeten wachten op vergoeding. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen heeft tevergeefs geprobeerd hier een tijdelijke subsidie voor los te krijgen, vooruitlopend op mogelijke vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet.
Lees verder

Meeste zorgkosten in het ziekenhuis
Het overgrote deel van de zorgkosten wordt gemaakt in het ziekenhuis. In de zorgverzekeringswet ging in 2016 bijna 42 miljard euro om; bijna de helft daarvan (22 miljard euro) ging naar ziekenhuiszorg. In het jaar ervoor ging het om iets meer dan 40 miljard euro.
Lees verder

Maya
Ooit, heel lang geleden, las een leergierige jongen een 'hoe en waarom'-boek over de Maya's met daarin een tekening van het grote balsportplein van Chichén Itzá, een van de grote steden van de Mayabeschaving.
Lees verder

Zaak van meineed beschuldigde schouwarts heropend
Er is nog geen duidelijkheid voor de schouwarts die in 2016 een werkstraf van 180 uur opgelegd kreeg vanwege meineed. In het hoger beroep, dat de 65-jarige arts zelf aanspande tegen de uitspraak, besloot het gerechtshof dat het onderzoek moet worden heropend.
Lees verder

Opnieuw vervuilde hartmedicijnen teruggeroepen
Opnieuw worden er vervuilde hartmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan uit de apotheken gehaald. Deze keer is de mogelijk kankerverwekkende stof NDEA in de middelen aangetroffen, meldt de gezondheidsinspectie, de IGJ.
Lees verder

Wie zoet is krijgt lekkers?
December, de maand van terugkijken en vooruitzien. Ook ik heb ieder jaar goede voornemens. Zo stelde ik me op 1 januari 2018 twee doelen. Mijn eerste voornemen was om in ons ziekenhuis een galblaasoperatie in dagopname mogelijk te maken. Patiënten vroegen ons daar regelmatig om en we hadden er eerder al wat ervaringen mee opgedaan.
Lees verder