De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

Samenwerking patiënt-behandelaar in GGZ: 'Nog veel te verbeteren'

 
Samenwerking patiënt-behandelaar in GGZ: 'Nog veel te verbeteren'
Metz onderzocht de toegevoegde waarde van Samen Beslissen voor patiënten en behandelaars in de specialistische ggz. Samen Beslissen is een aanpak waarbij patiënten samen met hun naasten en behandelaars met behulp van ieders kennis en ervaring in dialoog besluiten nemen over keuzes in de behandeling. Routine Outcome Monitoring (ROM), het met behulp van vragenlijsten gedurende de behandeling feedback krijgen over het herstel van de patiënt, en eHealth werden hierbij ter ondersteuning ingezet.
Lees verder

Veel Nederlanders voelen zich druk - Tijdsbestedingspatronen zijn weinig veranderd
In dit rapport staat het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) uit 2016 centraal. Op basis van deze gegevens schetsen de onderzoekers de tijdsbesteding van Nederlanders. In deze editie is ook aandacht voor hoe de tijdsbesteding van mensen samenhangt met hoe zij hun leven waarderen. Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport Alle ballen in de lucht: Tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven.
Lees verder

MIND: vertraging aanpak wachtijden GGZ schadelijk en onacceptabel
7 december 2018 - Voor hetAlgemeen Overleg op 6 december over de ggz stuurde MIND een brief waarin zij vaststelt vast dat de geestelijke gezondheidszorg op een aantal essentiële punten nog steeds slecht functioneert en dat een aanzienlijke groep cliënten en naastbetrokkenen daaronder lijdt. Lang wachten op resultaat van aanpak wachttijden Al sinds de zomer van 2017 liggen er afspraken met de sector om de wachttijden in de ggz terug te dringen.
Lees verder