De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

PW: Nieuw op KNMP.nl: folder over levodopa en voeding

Nieuw op KNMP.nl: folder over levodopa en voeding
Op KNMP.nl is de nieuwe patiëntenfolder met vijf praktische tips over levodopa en voeding gepubliceerd. Levodopa heeft een interactie met eiwitten uit voeding, maar voor patiënten is het soms ondoenlijk om eiwitten volledig te vermijden. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP heeft de folder in samenwerking met zorgverleners van ParkinsonNet en Punt voor Parkinson opgesteld.
Lees verder

De minister vraagt zorgpartijen implementatie PrEP uit te werken
Minister Bruins geeft in een recente Kamerbrief aan dat het RIVM gevraagd is om samen met de GGD-en en andere betrokken zorgpartijen de implementatie van Pre-ExpositieProfylaxe (PrEP) uit te werken. De Kamer wordt begin volgend jaar geïnformeerd over de implementatie en verstrekking van PrEP. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP heeft alvast enkele aandachtspunten onder elkaar gezet.
Lees verder

PW49
Lees verder

Neurotoxische klachten door veel te hoge concentraties vitamine B6
Gebruikers van multivitaminen lopen risico op neurotoxische verschijnselen als doof gevoel, tintelingen en spierpijn aan handen en voeten. Bijwerkingencentrum Lareb heeft hierover meer dan honderd meldingen gekregen. Grote boosdoener is een veel te hoge hoeveelheid vitamine B6 in vitaminepreparaten. Sinds 1 oktober geldt daarom een maximum van 21 milligram per dagdosering.
Lees verder