De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

PW: Antilichaam verlost een derde van patiënten van migraine

Antilichaam verlost een derde van patiënten van migraine
De eerste CGRP-blokker ter preventie van migraine is sinds kort beschikbaar. Nog drie andere komen eraan. Hoogleraar en neuroloog Michel Ferrari acht de monoklonale antilichamen "minimaal net zo effectief als de huidige preventieve middelen" maar vindt de "minder acute bijwerkingen" een belangrijk voordeel. Of ze op de lange termijn veilig zijn, moet worden uitgezocht.
Lees verder

Financiële hulp voor apothekers in nood
Stichting Ondersteuningsfonds KNMP helpt apothekers die persoonlijke financiële problemen hebben. Onlangs zijn de statuten van het fonds gewijzigd. Niet alleen Nederlandse apothekers kunnen nu financiële hulp krijgen, maar bijvoorbeeld ook buitenlandse apothekers die naar Nederland zijn gevlucht.
Lees verder

Imagoprobleem
De apotheker van nu kampt met een imagoprobleem. Ik dacht dat we op de goede weg waren; ons profilerend als medebehandelaar, officieel erkend als specialist.
Lees verder

Infuus schept weer ruimte voor ambities en dromen
Ze ervoer hoezeer multiple sclerose haar beperkte in werk, levenslust en liefde. Een maandelijks infuus natalizumab geeft Wietske Lutgendorff nu weer ruimte voor ambities en dromen, onder meer door haar creatieve bijdrage aan MS-hackatons. "Terugkijkend denk ik vaak: hoe héb ik het gered."
Lees verder