De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 6 december 2018

Psychiatrie: Zelfverwondend gedrag in detentie: prevalentie, risicofactoren en preventie

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
Zelfverwondend gedrag in detentie: prevalentie, risicofactoren en preventie
achtergrond Hoewel zelfverwondend gedrag (zvg) internationaal een ernstig probleem vormt bij gedetineerden, zijn hieromtrent geen empirische gegevens beschikbaar in de Belgische detentiecontext. ...
Lees verder

RIBW-bewoners en de factoren die samenhangen met een overgang naar een andere woonsituatie
achtergrond Er is weinig bekend en gepubliceerd over voorspellers voor transitie van mensen met een psychische aandoening naar meer zelfstandige woonvormen. doel Analyseren welke variabelen de...
Lees verder

Het driemaandelijkse paliperidon-palmitaatdepot bij schizofrenie
Achtergrond Sinds 2016 is er een drie maanden werkzame versie van het intramusculaire paliperidonpalmitaat voor de behandeling van schizofrenie op de Nederlandse en Belgische markt. Doel Een...
Lees verder

Psychotische symptomen als bijwerking van omeprazol
samenvatting Een 12-jarig meisje met een blanco psychiatrische voorgeschiedenis kreeg na de start van omeprazol psychotische symptomen, waaronder formele denkstoornissen en waanachtige idee├źn. Gezien...
Lees verder