De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 6 december 2018

Psychiatrie: Cognitieve communicatiestoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel in de rechter hemisfeer

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
Cognitieve communicatiestoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel in de rechter hemisfeer
samenvatting Als gevolg van schade in de rechter hersenhelft, bijvoorbeeld door een cva, kunnen stoornissen in de communicatie ontstaan. Deze stoornissen bestaan uit problemen in taalbegrip,...
Lees verder

Acute dystonie bij een patiënte met een door infectie verhoogde clozapinespiegel
samenvatting Acute dystonie is een bijwerking geassocieerd met het gebruik van antipsychotica. Wij beschrijven een 75-jarige patiënte met late-onsetschizofrenie waarvoor zij clozapine gebruikte....
Lees verder

Het syndroom van inadequate secretie van het antidiuretisch hormoon (SIADH) met letale afloop tijdens gebruik van paliperidon en lamotrigine
samenvatting Hyponatriëmie als gevolg van het syndroom van inadequate secretie van het antidiuretisch hormoon (siadh) is bekend bij vrijwel alle antipsychotica en stemmingsstablisatoren. De eerste...
Lees verder

Cognitieve gedragstherapie met virtual reality bij psychose
Lees verder