De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

NVZ: Belangrijke uitspraak IGJ inzake dure medicijnen

Belangrijke uitspraak IGJ inzake dure medicijnen
Ziekenhuisapotheken kunnen zelf een alternatief bereiden voor geregistreerde en op de markt verhandelde dure medicijnen, maar uiteraard binnen de wetten en regels die daarvoor gelden.
Dat blijkt uit onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed naar de eigen bereiding van het geneesmiddel CDCA door het Amsterdam UMC, locatie AMC. Magistraal bereiden mocht altijd al van de wet, ook als er een geregistreerd alternatief is (en ongeacht hoe duur dat is). Dat wordt bevestigd in dit onderzoek van de IGJ. Het onderzoek is vooral van belang voor de verduidelijking van de bepalingen in de Geneesmiddelenwet die gaan over het bereiden en ter hand stellen van geneesmiddelen aan eigen patiënten. 
 
Lees verder

Zeven belangrijkste inzichten samen beslissen

Het implementatieprogramma Beslist Samen! dat van maart 2017 tot en met juni 2018 in tien ziekenhuizen en twee umc's voor versnelling van samen beslissen in de spreekkamer zorgde, heeft zeven belangrijke inzichten en tips opgeleverd. Met deze inzichten en tips, kunnen alle instellingen binnen de curatieve zorg hun voordeel doen.

Lees verder

Kwart minder kwaliteitsindicatoren in 2019

De medisch-specialistische zorg voegt de daad bij het woord. Begin juni spraken zorgpartijen met elkaar af om het aantal verplichte proces- en structuurindicatoren met een kwart te verlagen. NVZ en NFU, de koepels van algemene ziekenhuizen respectievelijk universitair medische centra, besloten onlangs samen met het Zorginstituut en andere branchepartijen tot deze baanbrekende verlaging.

Lees verder

Modelovereenkomst samenwerking zelfstandige klinieken en ziekenhuizen beschikbaar

Afspraken tussen klinieken met een naburig ziekenhuis over bijvoorbeeld de opvang van patiënten buiten de kliniek, zijn niet altijd bestuurlijk geformaliseerd. Voor patiënten is deze formalisatie van belang om continuïteit en kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. Daarom heeft de Federatie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) een modelovereenkomst opgesteld.

Lees verder