woensdag 19 december 2018

NTvG: Statines zinvol bij ouderen zonder hart-vaatziekten?

Statines zinvol bij ouderen zonder hart-vaatziekten?
Waarom dit onderzoek?Bij ouderen met hart- en vaatziekten verlagen statines de kans op cardiovasculaire 'events'. Voor de effectiviteit van statines bij mensen ouder dan 75 jaar zónder hart...
Lees verder

Overbehandeling van premaligne en maligne huidafwijkingen
Kort geleden is in het BMJ een artikel gepubliceerd over de wenselijkheid om de naamgeving te herzien van tumoren met een invasieve groei waarbij het risico op ziekteprogressie klein is.1...
Lees verder

Acute pijn op de borst zonder afwijkend troponine*
Acute pijn op de borst is een van de meest voorkomende redenen voor patiënten om naar de Spoedeisende Hulp te komen. Het is een symptoom dat zowel een uiting kan zijn van levensbedreigende...
Lees verder

Acute pijn op de borst en niet-afwijkend troponine
Pijn op de borst komt veel voor: 1,3% van alle huisartsenconsulten. Bij ongeveer 8% van die consulten is sprake van een levensbedreigende aandoening, zoals het acuut coronair syndroom (ACS...
Lees verder

Risico's meniscusoperatie klein maar relevant
De risico's van een artroscopische meniscectomie zijn klein, maar niet verwaarloosbaar, vinden Simon Abram en collega's van de University of Oxford.Voor iedere 1500 kijkoperaties die niet...
Lees verder

Traditionele operatie beter bij baarmoederhalskanker
De operatie via een traditionele incisie in de buikwand geeft bij de behandeling van baarmoederhalskanker een betere overlevingskans dan een laparoscopische ingreep. Dat stellen twee...
Lees verder