De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 3 december 2018

NTvG: Preventief antibiotica verandert prognose van CVA niet

Preventief antibiotica verandert prognose van CVA niet
Waarom dit onderzoek?CVA is een van de hoofdoorzaken van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd. In de acute fase treedt bij 30% van de patiënten met een CVA een infectie op, meestal een...
Lees verder

Een man met pijn links onder in de buik
CasusEen 57-jarige man kwam op de SEH met koorts, pijn links onder in de buik en het uitblijven van ontlasting sinds een dag. De voorgeschiedenis van patiënt vermeldde diverticulitis en...
Lees verder

Gewichtsafhankelijk doseren van aspirine
Het gebruik van aspirine (acetylsalicylzuur) ter preventie van cardiovasculaire gebeurtenissen ('events') heeft sinds de eerste publicatie over patiënten met een recent doorgemaakt...
Lees verder

Effect aspirine afhankelijk van lichaamsgewicht
Waarom dit onderzoek?Aspirine is een trombocytenaggregatieremmer die kan worden voorgeschreven om cardiovasculaire gebeurtenissen ('events') te voorkómen. Tot op heden zijn de...
Lees verder

Effectievere behandeling van pijn na amputatie?
Bij patiënten met pijn na een amputatie lijkt het zinvol om het pijngenererende zenuwuiteinde op een functionerende zenuw te hechten. Dat stellen Amerikaanse plastisch chirurgen op basis...
Lees verder

Negatieve persoonlijkheidstrekken nemen toe na CVA
Adaptieve persoonlijkheidstrekken als een proactieve copingstijl, extraversie en 'geloof in eigen kunnen' worden geassocieerd met een betere kwaliteit van leven na een CVA, dan maladaptieve...
Lees verder