De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over verlenging lening Pallas
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweee Kamer over de voortgang van de Stichting Pallas.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Voetbal is voor iedereen!'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bergkamp en Diertens (beiden D66) over het bericht 'Voetbal is voor iedereen!'.
Lees verder

Kamerbrief aanbieding rapport 'Met andere ogen'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister De Jonge (VWS) bieden het rapport 'Met andere ogen' van coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de maatschappelijke diensttijd en de status van het diplomasupplement na het vervullen hiervan
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Slootweg en Rog (beiden CDA) over de maatschappelijke diensttijd en de status van het diplomasupplement na het vervullen hiervan.
Lees verder

Kamerbrief over aanbesteding gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over de aanbesteding gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord.
Lees verder