De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over uitzending Radar betreft een 93-jarige dame die in de schulden is gekomen door een fout van het CAK
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vragen van de Kamerleden Van Brenk (50PLUS), Hermans (VVD), Van Nispen en Hijink (beiden SP). De Kamerleden hadden vragen over de uitzending van Radar betreft een 93-jarige dame die in de schulden is...
Lees verder

Kamerbrief over Rapportages contractering wijkverpleging
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over rapportages contractering wijkpleging.
Lees verder

Kamerbrief over Toegang tot St Jansdal voor verzekerden met een budgetpolis bij Zilveren Kruis
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over Toegang tot St Jansdal voor verzekerden met een budgetpolis bij Zilveren Kruis.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over advies Zorginstituut Nederland financiering hoogtechnologisch draagmoederschap
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over een advies van het Zorginstituut Nederland (ZI) ten aanzien van de financiering van...
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht 'St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis'.
Lees verder