Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over Motie Dik-Faber herberekening GVS
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de motie aan over de vergoedingslimieten in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) die is ingediend door het Kamerlid Dik-Faber (CU).
Lees verder

Kamerbrief over de beoordeling van de aanwijzing Careyn
Minister de Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de beoordeling die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) aan Careyn gaf.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zorg-zzp'er verdringt verpleging in vaste dienst'
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht 'Zorg-zzp'er verdringt verpleging in vaste dienst'.
Lees verder

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
De nadere memorie bevat de antwoorden van minister De Jonge (VWS) op dde aanvullende vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties van SP, PvdA en GroenLinks. De vragen gingen over Wederom met interesse heb ik kennis genomen van de aanvullende vragen van de leden van de fracties van SP, PvdA en...
Lees verder

Kamerbrief over Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen
Minister De Jonge (VWS) stuurt de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel voor de wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich op de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en...
Lees verder