donderdag 20 december 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven
Minister De Jonge (VWS) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet foetaal weefsel naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en...
Lees verder

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
De nota gaat in op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet foetaal weefsel.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op standpunt organisatiesover beschermingscertificaten
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft zijn reactie op het standpunt van een aantal maatschappelijke organisaties over aanvullende beschermingscertificaten (ABC's).
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst ZonMw en NWO
Minister De Jonge (VWS) en minister van Engelshoven (OCW) bieden het geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst ZonMw en NWO aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken Stg Arduin / Brief parlement ophogen contracteerruimte Wlz 2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Stg Arduin en de brief betreft parlement ophogen contracteerruimte Wlz 2018.
Lees verder