De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 4 december 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissiebrief over Verzoek EU-consultatie weesgeneesmiddelen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de EU-consultatie weesgeneesmiddelen.
Lees verder

Uitstel beantwoording kamervragen over de prijs van Orkambi
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over de prijs van Orkambi.
Lees verder

Kamerbrief Regiodeal Rotterdam Zuid
Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs, de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Sociale Zaken...
Lees verder

Kamerbrief over Bijwerkingencentrum Lareb
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over Bijwerkingencentrum Lareb.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de behandeling van assistentiehonden door luchtvaartmaatschappijen
Minister De Jonge (VWS) stuurt, mede namens de minister van IenW, de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de behandeling van assistentiehonden door luchtvaartmaatschappijen.
Lees verder