maandag 17 december 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over actieagenda Nederland Zorgt voor Elkaar
Minister De Jonge (VWS) geeft de Tweede Kamer een reactie op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, van het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven in zorg en welzijn: Nederland Zorgt voor Elkaar NLZvE).
Lees verder

Kamerbrief met reactie op ingediend amendement bij wijziging van Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet
Minister De Jonge (VWS) biedt zijn reactie op het ingediend amendement bij wijziging van Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet. Dit is in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en...
Lees verder

Kamerbrief over in zorginstelling C&S
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer, mede namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), over de situatie bij Herstelcentrum C & S naar aanleiding van de berichtgeving in NRC.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Grote onrust: ouderen in deze aanleunwoningen betalen bijna de helft meer voor hun maaltijd'
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht 'Grote onrust: ouderen in deze aanleunwoningen betalen bijna de helft meer voor hun maaltijd'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over jarenlange misstanden bij Herstelcentrum C&S
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over jarenlange misstanden bij Herstelcentrum C&S.
Lees verder