woensdag 19 december 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbiedingsbrief bij het vertrouwelijke rapport over de melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het vertrouwelijke rapport over de melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Lees verder

Kamerbrief Agenda pgb
Lees verder

Kamerbrief over publicatie rapport Gezondheidsraad over meningokokkenvaccinatie
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het rapport van de Gezondheidsraad over meningokokkenvaccinatie.
Lees verder

Commissiebrief over het bericht dat de helft van de verpleeghuizen nog geen plan heeft ingediend voor de middelen bedoeld voor de beloofde extra medewerkers
Minister De Jonge (VWS) stuurt een Commissiebrief aan de Tweede Kamer over het bericht dat de helft van de verpleeghuizen nog geen plan heeft ingediend voor de middelen bedoeld voor de beloofde extra medewerkers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over straffen en belonen in de jeugdzorg
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over straffen en belonen in de jeugdzorg.
Lees verder