De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

Nederlands Jeugd Instituut: Ministers vinden onderwijsreserves onaanvaardbaar

Ministers vinden onderwijsreserves onaanvaardbaar
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs zagen vorig jaar hun reserves groeien met bijna 32 miljoen euro. Hun totale eigen vermogen bedraagt nu 238 miljoen euro. Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob van Onderwijs vinden de reserves onaanvaardbaar, laten ze weten in een Kamerbrief.
Lees verder

Leerlingen praktijkonderwijs krijgen schooldiploma
Minister Arie Slob voor Onderwijs wil wettelijk regelen dat leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgen, omdat zij volgens hem meer erkenning verdienen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Pilot monitor kwaliteit kinderopvang
Zes kinderopvangorganisaties zijn op 1 november gestart met een pilot waarbij ze hun pedagogische kwaliteit op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau via een NJi-monitor zichtbaar maken. Pedagogisch coaches krijgen zo grip op wat werkt in de praktijk en zien waar verbetering nodig is. De pilot loopt tot eind 2019.
Lees verder