woensdag 19 december 2018

KNMG: Besluit spoedeisende geneeskunde en Besluit profielen maatschappij en gezondheid (forensische geneeskunde) vast...

Besluit spoedeisende geneeskunde en Besluit profielen maatschappij en gezondheid (forensische geneeskunde) vastgesteld
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in zijn vergadering van 12 december 2018 de wijzigingen van het Besluit profielen maatschappij en gezondheid en het Besluit spoedeisende geneeskunde vastgesteld.
Lees verder